Servicebetingelser

Nedenstående service- og garantibetingelser er alene gældende ved indlevering af smartphones, tablets, PC & Mac til reparation og/eller undersøgelse hos Nordic Repair®. For særskilte betingelser ved online køb, se venligst de såkaldte handelsbetingelser. 

 

Enheds- og kundeoplysninger


 1. Virksomheden registrerer oplysninger om enheden herunder oplysninger om producent, model, serienummer, teknisk- og kosmetisk stand samt eventuel adgangskode. Oplysningerne gemmes jf. GDPR i op til 2 år fra indleveringsdato og anvendes udelukkende i forbindelse med reparation og/eller undersøgelse. Virksomheden opbevarer og gemmer ikke person- eller kundefølsom data fra enheden, upåagtet adgang til sådan.

 2. Kunden er ikke forpligtet til at oplyse adgangskode og/eller mønsterlås på en given enhed, men accepterer samtidig at virksomheden ikke kan foretage en teknisk før- og eftervurdering af selvsamme enhed. Dette kan indbære forlænget behandlingstid og eventuelt ekstraomkostninger for kunden. Ved mangelfuld- eller forkert oplyst adgangskode, kan virksomheden ligeledes ikke foretage en før- og eftervurdering af den tekniske stand. Dette kan derudover medfører forlænget behandlingstid.

 3. Angivne kunde- og enhedsoplysninger, jf. indleveringsformularen, vidergives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt- samt delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil altid ske i overenstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 4. Kunden accepterer markedsføring fra virksomheden i form af nyhedsbreve samt andre servicerelaterede tjenester tilsendt via e-mail, herunder TrustPilot servicebedømmelser. Kunden kan til enhver tid afmelde sig disse tjenester ved skriftligt at oplyse virksomheden herom til erhverv@nordicrepair.dk.
   

 Enhedsstand


 1. Virksomheden vurderer egenhændigt enhedens tekniske- såvel som kosmetiske stand ved indlevering. Såfremt det grundet skade og/eller fejl på LCD/Digitizer eller enheden ikke er muligt at foretage teknisk vurdering af enheden, forbeholder virksomheden sig ret til under og/eller efter en given reparation/undersøgelse endeligt at vurdere og angive enhedens tekniske stand. Den kosmetiske- såvel som tekniske stand vurderes efter bedste evne, og kan tilrettes ved nærmere mikroskopisk undersøgelse. Ved evt. fejlvurderinger eller fejlangivelse på indleveringsformularen, forbeholder virksomheden sig ret til at ændre både den kosmetiske- samt tekniske stand under og/eller efter given undersøgelse og/eller reparation. Kunden accepterer virksomhedens tekniske- såvel som kosmetiske vurdering af enheden både før, under og efter en given reparation og/eller undersøgelse.

 2. Kunden kan ved udlevering ikke påberåbe sig mindre kosmetiske skader på enheden, herunder ridser og/eller slitage ved almindelig håndtering. Virksomheden håndterer alle enheder professionelt og yderst omhyggeligt, og pådrager ikke bevidst skader og/eller ridser ved reparation og/eller undersøgelse.

 3. Kunden accepterer, at virksomheden til ethvert tidspunkt kan tage billeder og/eller videomateriale af selve enheden til brug for dokumentation af enhedens kosmetiske- og/eller tekniske stand. Der tages ikke billeder og/eller videomateriale af person- og/eller kundefølsom data. 

Fabrikant garanti


 1. Ved indlevering af enhver enhed/produkt til reparation og/eller undersøgelse hos virksomheden accepterer kunden, at en eventuel garanti udstedt fra fabrikantens side kan frafalde. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for frafalden fabrikant garanti efter, at en enhed/produkt har været til reparation og/eller undersøgelse. 
 1. Virksomheden er ikke forpligtet til at undersøge hvorvidt en enhed er omfattet af fabrikant garanti og/eller evt. reklamationsret hverken før, under eller efter indlevering til reparation og/eller undersøgelse. Dette ansvar påhviler alene kunden, såvel som denne ikke kan kræve erstatning eller godtgørelse hertil af nogen art.

Reparations- og servicevilkår


 1. Virksomheden udfører alene reparation/undersøgelse af det som skriftligt er angivet på indleveringsformularen. Virksomheden afprøver ligeledes kun de funktioner, som enheden er repareret og/eller undersøgt for jf. indleveringsformularen. Eventuelle andre fejl, skjulte som synlige skader og mangler, som enheden måtte være behæftet med, bliver ikke behandlet og/eller undersøgt af virksomheden. Dette gælder uanset tidspunktet for opdagelsen samt opståelsen af disse.

 1. Skjulte skader, fejl og/eller mangler på skærme, komponenter, printkort, chipset og andre enhedsdele omfattes ikke af given reparation og/eller undersøgelse. Disse betragtes som følgeskader og udbedres efter forudgående aftale med kunden, og er eksklusiv angivet reparations- og/eller undersøgelsespris. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for følgeskader af nogen art, hverken før, under eller efter behandling af enheden. Dette upåagtet af en given funktion har fungeret helt eller delvist op til indlevering af enheden som f.eks., men ikke begrænset til; sensorer, mikrofon, frontkamera, homeknap, Face ID, Touch ID mv. Ved udskiftning af skærme og batterier på visse iPhone modeller, acceptere kunden at der pga. software opdateringer/ændringer/tilrettelser fra producentens side, kan forekomme visse informative beskeder, herunder men ikke begrænset til bl.a., at producenten ikke kan verificere den angivne reservedel for at være ægte, og/eller at batteriets samlede kapacitet muligvis ikke vil kunne registreres af softwaren på enheden. Dette har ingen indflydelse på sikkerheden samt de udskiftede deles funktionalitet og brug heraf. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for følgeskader bevirkende til, at enheden ikke kan repareres og/eller fungere helt- eller delvist jf. producentens foreskrifter. 

 1. Ved enhver reparation og/eller undersøgelse, kan der forekomme helt- eller delvist tab af data. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for mistet data, og er ligeledes ikke forpligtet til at påberåbe risikoen om datatab overfor kunden hverken før, under eller efter behandling. Det er til enhver tid kundens eget ansvar at sikre en komplet sikkerhedskopi/databackup af enheden, inden indlevering til reparation og/eller undersøgelse.

 1. Ved reparation og/eller undersøgelse, der involverer afmontering af en delvist revnet, knust eller defekt enhedsskærm, herunder digitizer og/eller LCD, påtager virksomheden sig ikke ansvar for yderligere skade af den afmonterede del. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar såfremt den afmonterede del ikke længere fungerer helt, delvist, periodisk eller permanent. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar eller på anden vis gøres erstatningspligtig af herfor beskrevne risici.

 1. Visse reparationer og/eller undersøgelser kræver opdatering/gendannelse af enhedens software og/eller firmware. Ved særlige tilfælde kan denne process stoppe automatisk, grundet en uventet hardwarefejl på enheden eller som følge af pludseligt strømsvigt. Dette indebærer risiko om, at enheden ikke vil være funktionel herefter såvel som al data kan gå tabt. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar og/eller pådrages erstatningskrav ved uventede fejl og/eller mangler, som opstår under en process, eller som på anden vis er skjulte og/eller ukendte for virksomheden.

 1. Ved reparation og/eller undersøgelse, der kræver udskiftning af digitizer (glas) på en enhed, kan der i visse særlige tilfælde forekomme støvpartikler, mindre limrester og/eller aftryk imellem digitizer’en og LCD’en. I disse tilfælde kan kunden ikke kræve; udskiftning til ny digitizer, fjernelse af evt. støvpartikler, limrester og/eller aftryk, helt- eller delvist afslag i prisen og/eller nægte betaling for udførte reparation og/eller undersøgelse.

 2. Ved reparation og/eller undersøgelse af bestemte Apple iPad enheder, herunder men ikke begrænset til iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9,7'' (2017/2018), kan særligt knyttede funktioner til skærmen blive forringet eller gå helt tabt i forbindelse med reparation/udskift. Ved udskift af skærm/glas kan det i visse tilfælde gøre sig gældende, at enhedens automatiske vågeblus funktionalitet ikke vil fungere efter hensigten. Dette kan bl.a. opstå ved brug af covers med magnetisk funktion, som kan forstyrre vågeblus funktionaliteten og dermed tænde/slukke for skærmen. I disse tilfælde anbefales det, at man anvender enheden uden et magentisk cover, for at undgå uhensigtsmæssige vågeblus af enheden/skærmen. Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig herfor, og er ej forpligtet til at udlevere passende cover uden eller med magnetisk funktion. Kunden kan ikke kræve ombytning, retur eller anden kompensation i forbindelse med tab af visse funktioner knyttet til den pågældende skærmreparation/skærmudskift. Der henvises ligeledes til generel ansvarsfraskrivelse.

 3. Basisfunktioner jf. indleveringsformularen omfatter; LCD, digitizer, ørehøjtaler, højtaler, mikrofon, lyssensor, volumen-, power-, og homeknap samt evt. Touch ID. Test af basisfunktioner foretages såfremt muligt ved indlevering af enhver enhed. Virksomheden tager forbehold for, at visse basisfunktioner ikke bliver testet og/eller undersøgt. Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for manglende test af basisfunktioner. 

 4. Virksomheden tager forbehold for reparation og/eller undersøgelse af enheder, der tidligere har været repareret og/eller undersøgt hos andre servicereparatører. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for fejl, skader og/eller mangler på komponenter og enhedsdele, som andre servicereparatører har forårsaget, forvoldt eller udskiftet. I tilfælde af at en given enhed mangler oprindelige komponenter og/eller andre tekniske smådele, herunder men ikke begrænset til skruer, varmeplader mv., er virksomheden ikke forpligtet til at isætte nye dele og/eller erstatte manglende dele ved en evt. reparation og/eller undersøgelse. Virksomheden er ikke forpligtet til at påvise hvor og/eller hvornår en enhed evt. har været til reparation og/eller undersøgelse hos anden servicereparatør, foruden at der vil være billededokumentation af evt. manglende komponenter og smådele.

 5. Periodiske fejl kan være tilknyttet en mulig software/firmware- og/eller hardwarefejl. Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage software/firmware flash af pågældende enhed førend hardwaren undersøges nærmere. Dette kan indebære helt- eller delvist tab af data. Enhver undersøgelse og/eller fejlsøgning af periodiske fejl kan tage op til 14 hverdage. Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for mistet- eller tabt data eller fortjeneste af enhver art.

 6. Virksomheden hæfter ikke for mistet og/eller tabt tilbehør, herunder misbrug af et evt. bortkommet simkort. Det anbefales, at kunden medbringer enheden uden tilbehør og/eller simkort ved indlevering. Virksomheden kan ikke gøres erstatningsansvarlig for bortkommet tilbehør eller ethvert misbrug af bortkommet simkort.

 7. Ved reparation og/eller undersøgelse, kan virksomheden i visse særlige tilfælde være nødsaget til at foretage kortvarige indenlandske testopkald fra indleveret enhed. Disse gør sig gældende ved test af f.eks. antenne, mikrofon- og/eller højtaler af indleveret enhed. Evt. omkostninger og/eller udgifter forbundet hertil kan ikke pådrages virksomheden. Virksomheden forpligter sig til maksimalt at foretage testopkald af 5 min. varighed.

 8. Virksomheden anvender i videst mulig omfang originale reservedele eller reservedele modsvarende original kvalitet ved reparation/undersøgelse. 

 Bestillingsvare(r)


 1. Bestillings- og/eller skaffevare kan ikke annulleres eller fortrydes, når kunden først har afgivet bestilling heraf igennem virksomheden. Bestilling af en given skaffevare anses bindende, når kunden skriftligt har modtaget en bekræftelsesmail herom fra virksomheden, eller såfremt indleveringsformularen er blevet signeret af kunden.

 1. Ved modtagelse af given bestilling- og/eller skaffevare, modtager kunden altid skriftlig besked herom via SMS eller e-mail. Upåagtet af kundens respons, passivitet eller manglende afhentning, forbeholder virksomheden sig ret til at fakturere kunden jf. betalingsbetingelserne fra modtagelsedato og/eller, når skriftlig besked er givet.

 1. I visse særlige tilfælde kan der gå op til 30 hverdage fra bestilling til levering af en bestillings- og/eller skaffevare. Der tages forbehold for øget leverings- og/eller transporttid ved leverandørsvigt, sygdom, transportskader, leveringsfejl, enhedsfejl, helligdage, uventede hændelser, force majeure, virusudbrud og/eller andre fejl samt mangler.

Behandlingstid


 1. Virksomheden påbegynder reparation og/eller undersøgelse af indleveret enhed hurtigst muligt og såfremt påkrævet reservedel(e) er på lager. Afhængig af reparationstypen, kan en given reparation og/eller undersøgelse tage op til 14 hverdage. Virksomheden tager forbehold for længere reparationstider ved spidsbelastning og/eller manglende reservedele, leverandørsvigt, sygdom, force majeure, virusudbrud mv. Virksomheden angiver en estimeret behandlingstid ved indlevering af enhver enhed til reparation og/eller undersøgelse. Ethvert tidsestimat er ikke bindende for virksomheden og er kun vejledende for kunden. Kunden kan ikke kræve kompensation, nedslag i pris eller anden form for erstatning såfremt estimeret behandlingstid overskrides.

 1. Enhver reparation og/eller undersøgelse betragtes afsluttet, når kunden skriftligt har modtaget besked fra virksomheden herom enten via SMS eller e-mail, eller såfremt kunden har signeret for udleveringen af enheden.

 1. Kunden kan ikke kræve udlevering af en enhed ved en igangværende reparation og/eller undersøgelse eller en låne enhed til brug i mellemtiden.

Afhentningsfrist


 1. Kunden har 30 dages afhentningsfrist fra at denne modtager skriftlig besked, enten pr. SMS eller e-mail, om at enheden er færdigbehandlet og/eller undersøgt. Afhenter kunden ikke enheden inden for 30 dage, forbeholder virksomheden sig retten til at skrotte enheden. Herefter vil det ikke være muligt at kræve enheden retur eller erstatning af enhver karakter. Manglende betaling af den indgåede serviceydelse vil blive overdraget til inkasso medførende yderligere omkostninger og gebyrer for kunden. 

 1. I visse særlige tilfælde kan virksomheden undtagelsesvis beslutte at forlænge afhentingsfristen hvis der ligger særlige omstændigheder hertil. Beslutningen varetages egenhændigt af virkosmheden. 

 

 Garantivilkår


 1. Virksomheden yder 365 dages garanti på den udskiftede reservedel ved reparation fra udleveringsdato. Visse reparationer og/eller undersøgelser er omfattet af virksomhedens begrænsede garanti, herunder væskeskadebehandlinger, software/firmware behandlinger. Batterier/batteriudskift er omfattende af 60 dages begrænsede garanti.

 1. Ved skader, mangler og/eller fejl opstået på grund af fysisk overlast, udefrakommende påvirkninger, forkert håndtering, forkert anvendt tilbehør, ukurant tilbehør, brug imod producentens foreskrifter og/eller anden brugerfejl/misvedligeholdelse, bortfalder virksomhedens garanti. Opståede skader, mangler og/eller fejl som følge af, men ikke begrænset til; stød, fald, tab, varme, kulde, sand, vand og væske, temperaturudsving samt andre miljø påvirkninger dækkes ikke af garantien. Helt eller delvist defekt-, knust-, revnet- og ødelagte skærm, LCD, touch, digitizer, glas samt bøjet og/eller skæv enhedsramme omfattes heller ikke af garantien.

 1. Der ydes ikke garanti af følgende; software-, firmware,- biosware-, driver-, flash, optimering, opdatering, gendannelse og/eller installation. Bemærk helt- eller delvist datatab kan forekomme, for hvilket virksomheden ikke kan stilles ansvarlig for. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for videre brug og/eller behandling af enheden, herunder evt. forringelse af funktionaliteten, hastigheden, kompatibiliteten samt nyopståede vira, malware og ransomware og/eller andre fejl samt mangler forårsaget af kunden. 

 1. Batterier og/eller batteriudskift omfattes af virksomhedens begrænsede garanti, som dækker defekte batterier anvendt iht. fabrikantens foreskrifter men ikke almindelig slitage eller aldring  Der foreligger således 60 dages begrænset garanti på batterier, herunder defekte batterier. Bemærk at batteriets holdbarhed afhænger af flere faktorer, herunder men ikke begrænset til; software, applikationer, opsætning, signal styrke, forbrugsmønster, ydre miljøpåvirkninger, temperaturudsving, anvendt tilbehør samt ladehyppighed. Virksomheden er berrettiget til at teste kundens enhed for at evt. finde årsagen til problemet med det udskiftede batteri. Alt afhængigt af årsag, kan en test og/eller undersørgelse vare op til 7 hverdage. Virksomheden er ligeledes berettiget til at foretage software- og/eller firmware flash af enheden ved enhver batteritest. Bemærk at helt- og/eller delvist tab af data kan forekomme. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar og/eller gøres erstatningspligtig for tabt og/eller mistet data af enhver art.

 1. Såfremt man efter afsluttet reparation/udskiftning, imod forventning opdager fejl og/eller mangler ift. det reparerede eller udskiftede, forpligter kunden sig til at informere virksomheden skriftligt herom, medbringende enheden samt original købskvittering til servicebutikken senest 14 dage efter kundehenvendelsen. Fejlen og/eller manglen skal kunne påvises i servicebutikken. Såfremt enheden indleveres til reparation med forventning om garanti og der konstateres skader, fejl og/eller mangler, som ikke er omfattet af garantien, vil der i stedet udarbejdes et prisoverslag. Såfremt dette ikke accepteres, faktureres et beløb jf. ovenstående til dækning af virksomhedens omkostning til fejlsøgning og håndtering af enheden jf. oplyst pris.

 1. Såfremt der opstår fejl og/eller andre mangler på den udskiftede reservedel/reservedele ved udført reparation, eller et produkt under den gældende garantiperiode (365 dage), vil virksomheden efter eget skøn enten (a) udføre service igen for at overholde servicebeskrivelsen, (b) reparere eller udskifte delen med dele eller produkter, der er nye eller tilsvarende nye hvad angår ydelse og pålidelighed, eller (c) refundere beløbet, der er betalt til virksomheden for den pågældende servicereparation eksklusive arbejdsomkostninger.

 1. Hvorvidt en reparation er dækket af virksomhedens garanti, afgøres egenhændigt af virksomhedens teknikere, når enheden er blevet undersøgt og grunden til fejlen er klarlagt. Virksomhedens garanti omfatter kun det reparerede, samt den/de reservedele, der er udskiftet i forbindelse med samme reparation. Opståen af andre skader, fejl og/eller mangler efter endt reparation og/eller undersøgelse, er således ikke omfattet af virksomhedsens garanti.

   

Ansvarsbegrænsning- og fraskrivelse


 1. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for (a) indirekte eller direkte tab af fortjeneste, omsætning, forretning, forretningsmuligheder, tab af data eller genskabelse af data, goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, forventede besparelse eller forventet omsætning (uanset om disse er direkte, indirekte eller følgetab) (b) ethvert tab eller skade over for tredjepart (uanset om disse er direkte, indirekte eller følgetab) eller (c) ethvert andet indirekte tab eller følgetab.

 1. Kunden er ansvarlig for at sikkerhedskopiere al enhedsdata, inden indlevering til reparation og/eller undersøgelse. Virksomheden kan ikke stilles til ansvar for tab, gendannelse eller kompromittering af data, programmer, applikationer, software eller manglende mulighed for at bruge udstyr som følge af service, der udføres af virksomheden. Kunden bekræfter, at enhver indleveret enhed ikke indeholder ulovlige filer eller data.

 1. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for enheder, som ikke er tilgængelige for brug, mistet indtjening, mulighed for indtjening, miste forretning eller mistede, beskadigede eller kompromitterede data eller software eller indkøb af services m.m. Med undtagelse af, hvis det fremgår udtrykkeligt i nærværende, er virksomheden ikke ansvarlig for hændelig, særlige eller indirekte skader eller begrundet erstatning.